Privacybeleid

Privacybeleid

Spari neemt jouw privacy zeer serieus en hecht grote waarde aan jouw persoonlijke informatie. Spari is een online dienst die je de mogelijkheid geeft om een account te maken waarbij je toegang krijgt tot het Spari platform. Deze maakt het mogelijk om stempels te ontvangen waarmee je kan sparen voor uiteenlopende producten cq. diensten bij diverse bedrijven. Daarbij krijg je toegang tot directe contact mogelijkheden met het bedrijf en houd het bedrijf jou al dan niet via Spari op de hoogte van acties.

Spari is onderdeel van- en opererend onder de handelsnaam EasyGoDesign en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 54323770.


Welke informatie verzameld Spari

Spari slaat alle informatie die je via Spari ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Zo beslaat deze informatie onder andere uit jouw persoonlijke account, de stempels die je verzameld hebt, de bij de stempels horende bedrijven, je locatiegegevens en automatisch gegenereerde informatie.


Wat doet Spari met cookies?

Door het gebruiken van deze website en de Spari diensten kunnen cookies op jouw toestel cq. randapparatuur geplaatst worden. Cookies zijn kleine stukjes tekst (kruimels) die door ons geplaatst word met de bedoeling dat deze bij een volgend bezoek weer uitgelezen kunnen worden. Deze cookies zijn niet alleen van groot belang voor het goed laten draaien van onze website en diensten (bijvoorbeeld voor het inloggen), want er zijn ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet die echter ook uiterst belangrijk zijn (zoals Google Analytics).

Je kunt deze cookies tevens ook uitzetten via jouw browser, zie hiervoor de uitleg van de Consumentenbond. Houd er daarbij wel rekening mee dat onze website en aanvullende platformen mogelijk niet meer naar verwachting zullen functioneren, omdat deze simpelweg een koekiemonster zijn en dus niet zonder cookies kunnen.


Waarvoor gebruikt Spari deze informatie?

Spari zal deze informatie gebruiken voor:

  • Goed te kunnen functioneren als loyaliteit platform.
  • Analytische doeleinden met oog op het verbeteren van de Spari dienst.
  • Informatie toe te sturen omtrent de diensten van Spari.
  • Reactie te kunnen geven op berichten, vragen en feedback.

Spari zal zonder jouw expliciete toestemming persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden. Daarnaast kan Spari jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je jezelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. Ten slotte kan Spari jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.


Toestemming persoonsgegevens delen

Jij geeft bedrijven waarmee je interacteert toestemming dat zij jouw gegevens mogen inzien om data te kunnen verwerken via ons platform, dit gebeurt bijvoorbeeld bij het sparen van punten, stempels of het verwerken van een strippenkaart. Desbetreffende bedrijven hebben inzicht in deze informatie namelijk ook daadwerkelijk nodig om te kunnen achterhalen voor wie ze de loyaliteit via ons platform moeten kunnen verwerken.

Bedrijven met toestemming hebben toegang tot;

  • De door jou opgegeven naam
  • De door jou opgegeven e-mailadres
  • Alle loyaliteit die jij bij desbetreffende bedrijf opgebouwd hebt.


Inzage en verwijdering

Je kunt jouw eigen gegevens ten alle tijden inzien en indien nodig wijzigen nadat je bent ingelogd.

Indien je jouw account wenst te verwijderen, kun je een email sturen naar info@spari.nl.


Afronding

Spari behoud zich het recht dit privacybeleid op ieder moment te kunnen aanpassen, in lijn met de bestaande wetten omtrent privacy en persoonlijke gegevens.

Voor antwoord op vragen omtrent deze privacybeleid kun je een email sturen naar info@spari.nl.